יום ראשון, 24 בספטמבר 2017

התחלה של שנה חדשה

החג הזה החלטנו במשפחה של יזהר שנחגוג אחרת. הפעם בים. 
חול מים שקט וארוחת חג באוהל. האמת כל עניין הארגון היה מורכב לי, 
במיוחד שיזהר היה תשעה ימים לפני בחו״ל מהעבודה, אבל החלטתי שאני זורמת ואורזת. 

חופש